Huy Dũng Mobile chuyên nhận thay mặt kính, ép kính màn hình điện thoai Samsung Galaxy chính hãng. Bằng những thiết bị, máy ép kính hiện đại chúng tôi sẻ thay kính chiếc điện thoại Samsung của bạn 1 cách chuyên nghiệp và nhanh nhất.

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2017)

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A320

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2017)
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 (2017) zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2016

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A310

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2016
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2016 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2017)

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A520

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2017)
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 (2017) zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A720

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A800

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A8
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A810

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A900

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A9
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: A910

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: G850

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro

    0 trên 5

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E5

    0 trên 5

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy E5
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

  • Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E7

    0 trên 5

    Model hỗ trợ: E700

    Quyền lợi khách hàng tại Huy Dũng Mobile:

    • Trực tiếp theo dõi quá trình thay mặt kính Samsung Galaxy E7
    • Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 zin mới 100% bốc máy
    • Thời gian sửa chữa nhanh chóng lấy liền
    • Tặng Giftcard hậu mãi

    Hỗ trợ tư vấn HCM: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99
    Hỗ trợ tư vấn Hà Nội : 0948.122.666 – 046.671.3456

Bạn cần hỗ trợ?
1
Hỗ trợ tư vấnNhấn để gọi: 0967.77.88.99