• Thay màn hình iPad Pro

    0 trên 5

    Dịch vụ Huy Dũng Mobile cung cấp 

    • Thay màn hình iPad Pro đối với những máy bị nhoè màu, chảy sọc, điểm chết
    • Thay mặt kính cảm ứng iPad Pro đối với những máy bể mặt kính, loạn cảm ứng nhưng hình ảnh hiển thị tốt

    Hỗ trợ tư vấn, báo giá: 0985.16.17.18 – 0967.77.88.99

Bạn cần hỗ trợ?
1
Hỗ trợ tư vấnHỗ trợ phần cứng - Thay thế 0967.77.88.99
Hỗ trợ unlock - Mở mạng 0964.42.42.42