ĐIỀN THÔNG TIN KHÁCH VÀO HUY DŨNG

Hướng Dẫn :
1: Tên Khách Hàng
2: Số Điện thoại
3: MÔ TẢ : HIỆN TƯỢNG LỖI