Hiển thị tất cả 11 kết quả

Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A13 Bionic
 • 6.1" - Tần số quét 60 Hz
 • 4GB
 • 64GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A14 Bionic
 • 6.1" - Tần số quét 60 Hz
 • 4GB
 • 64GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A15 Bionic
 • 6.7 inch
 • 6 GB
 • 128 GB
2H Giao Nhanh

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus 32GB 99%

Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A10 Fusion
 • 5.5 inches
 • 3 GB
 • 32GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A11 Bionic
 • 4.7 inches
 • 2 GB
 • 64 GB
2H Giao Nhanh

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus 128GB

Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A11 Bionic 6 nhân
 • 5.5 inch
 • 3 GB
 • 64 GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A11 Bionic 6 nhân
 • 5.5 inch
 • 3 GB
 • 64 GB
2H Giao Nhanh

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus 64GB 99%

Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A11 Bionic 6 nhân
 • 5.5 inch
 • 3 GB
 • 64 GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A12 Bionic
 • 6.1 inches
 • 3GB
 • 64GB
2H Giao Nhanh
Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A12 Bionic
 • 5.8 inches
 • 4GB
 • 64GB
2H Giao Nhanh

iPhone Xs Max

iPhone Xs Max 64GB 99%

Liên hệ
Trả trước 0đ
 • Apple A12 Bionic
 • 6.5 inches
 • 4GB
 • 64GB
2H Giao Nhanh