Biết nhà mạng, dung lượng máy qua model iPhone

Dựa vào Model máy của thế biết được xuất sử, màu săc, nhà mạng của iPhone. Bạn có thể kiểm tra nhanh bằng MODEL của bạn. Các mấy model bạn chỉ cần vào Cài đặt > Cài Đặt CHung > Giới Thiệu > Kiểu Máy
iPhone 6
T-Mobile/Contract-free

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) T-Mobile MG552LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) T-Mobile MG5C2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) T-Mobile MG582LL/A

AT&T
iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) AT&T MG4N2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) AT&T MG4W2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) AT&T MG4R2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) AT&T MG4Q2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) AT&T MG502LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) AT&T MG4V2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) AT&T MG4P2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) AT&T MG4X2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) AT&T MG4U2LL/A

Sprint
iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MG692LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6G2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6D2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Sprint MG6C2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Sprint MG6J2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Sprint MG6F2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Sprint MG6A2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Sprint MG6H2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Sprint MG6E2LL/A

Verizon
iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG5W2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG632LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG602LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG5Y2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG652LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG622LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG5X2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG642LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG612LL/A
CANADA iPhone 6 :
Canada iPhone 6 16GB Space Grey Unlocked MG3A2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Space Grey Unlocked MG3H2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Space Grey Unlocked MG3E2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Gold Unlocked MG3D2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Gold Unlocked MG3L2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Gold Unlocked MG3G2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Silver Unlocked MG3C2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Silver Unlocked MG3K2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Silver Unlocked MG3F2CL/A
————————————
iPhone 6 Plus
T-Mobile/Contract-free
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGAX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC52LL/A
iPhone 6 Plus128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC22LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) T-Mobile MGC12LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) T-Mobile MGC72LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) T-Mobile MGC42LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) T-Mobile MGC02LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) T-Mobile MGC62LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) T-Mobile MGC32LL/A

AT&T
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) AT&T MGAL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) AT&T MGAU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (GSM) AT&T MGAP2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) AT&T MGAN2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) AT&T MGAW2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) AT&T MGAR2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) AT&T MGAM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) AT&T MGAV2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) AT&T MGAQ2LL/A

Sprint
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCV2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MGD22LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCY2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Sprint MGCX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Sprint MGD42LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Sprint MGD12LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Sprint MGCW2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Sprint MGD32LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Sprint MGD02LL/A

Verizon
iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCK2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCR2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCN2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCQ2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCT2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCP2LL/A

CANADA iPhone 6 Plus :
Canada iPhone 6 Plus16GB Space Grey Unlocked MG9M2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Space Grey Unlocked MG9U2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Space Grey Unlocked MG9Q2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Gold Unlocked MG9P2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Gold Unlocked MG9W2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Gold Unlocked MG9T2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Silver Unlocked MG9N2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Silver Unlocked MG9V2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Silver Unlocked MG9R2CL/A

US iPhone 5 Model Numbers
Apple iPhone 5 16GB White AT&T MD635LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black AT&T MD634LL/A
Apple iPhone 5 32GB White AT&T MD637LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black AT&T MD636LL/A
Apple iPhone 5 64GB White AT&T MD645LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black AT&T MD644LL/A
Apple iPhone 5 16GB White Verizon MD655LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black Verizon MD654LL/A
Apple iPhone 5 32GB White Verizon MD659LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black Verizon MD658LL/A
Apple iPhone 5 64GB White Verizon MD665LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black Verizon MD664LL/A
Apple iPhone 5 16GB White Sprint MD657LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black Sprint MD656LL/A
Apple iPhone 5 32GB White Sprint MD661LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black Sprint MD660LL/A
Apple iPhone 5 64GB White Sprint MD668LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black Sprint MD667LL/A
Apple iPhone 5 16GB White GSM Officially Unlocked MD294LL/A
Apple iPhone 5 16GB Black GSM Officially Unlocked MD293LL/A
Apple iPhone 5 32GB White GSM Officially Unlocked MD296LL/A
Apple iPhone 5 32GB Black GSM Officially Unlocked MD295LL/A
Apple iPhone 5 64GB White GSM Officially Unlocked MD643LL/A
Apple iPhone 5 64GB Black GSM Officially Unlocked MD642LL/A
CANADA iPhone 5 Model Numbers:
iPhone 5 16GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD293C/A
iPhone 5 32GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD295C/A
iPhone 5 64GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD642C/A
iPhone 5 16GB White & Silver (GSM) Unlocked MD294C/A
iPhone 5 32GB White & Silver (GSM) Unlocked MD296C/A
iPhone 5 64GB White & Silver (GSM) Unlocked MD643C/A
Other International iPhone 5 Model Numbers:
ITALY iPhone 5 16GB Nero e ardesia (GSM) Senza scheda MD297IP/A
ITALY iPhone 5 32GB Nero e ardesia (GSM) Senza scheda MD299IP/A
ITALY iPhone 5 64GB Nero e ardesia (GSM) Senza scheda MD662IP/A
ITALY iPhone 5 16GB Bianco e argento (GSM) Senza scheda MD298IP/A
ITALY iPhone 5 32GB Bianco e argento (GSM) Senza scheda MD300IP/A
ITALY iPhone 5 64GB Bianco e argento (GSM) Senza scheda MD663IP/A
New Zealand iPhone 5 16GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD297X/A
New Zealand iPhone 5 32GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD299X/A
New Zealand iPhone 5 64GB Black & Slate (GSM) Unlocked MD662X/A
New Zealand iPhone 5 16GB White & Silver (GSM) Unlocked MD298X/A
New Zealand iPhone 5 32GB White & Silver (GSM) Unlocked MD300X/A
New Zealand iPhone 5 64GB White & Silver (GSM) Unlocked MD663X/A
Singapore iPhone 5 Model Numbers :
Singapore iPhone 5 16GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD297ZA/A
Singapore iPhone 5 32GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD299ZA/A
Singapore iPhone 5 64GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD662ZA/A
Singapore iPhone 5 16GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD298ZP/A
Singapore iPhone 5 32GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD300ZA/A
Singapore iPhone 5 64GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD663ZA/A
Hongkong iPhone 5 Model Numbers :
Hongkong iPhone 5 16GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD297ZP/A
Hongkong iPhone 5 32GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD299ZP/A
Hongkong iPhone 5 64GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD662ZP/A
Hongkong iPhone 5 16GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD298ZP/A
Hongkong iPhone 5 32GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD300ZP/A
Hongkong iPhone 5 64GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD663ZP/A
United Kingdom iPhone 5 Model Numbers :
UK iPhone 5 16GB Black & Slate (GSM) MD298B/A
UK iPhone 5 32GB Black & Slate (GSM) MD299B/A
UK iPhone 5 64GB Black & Slate (GSM) MD662B/A
UK iPhone 5 16GB White & Silver (GSM) MD298B/A
UK iPhone 5 32GB White & Silver (GSM) MD300B/A
UK iPhone 5 64GB White & Silver (GSM) MD663B/A
Malaysia iPhone 5 Model Numbers :
Malaysia iPhone 5 16GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked –
Malaysia iPhone 5 32GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked –
Malaysia iPhone 5 64GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked –
Malaysia iPhone 5 16GB White & Silver ( GSM ) Unlocked –
Malaysia iPhone 5 32GB White & Silver ( GSM ) Unlocked –
Malaysia iPhone 5 64GB White & Silver ( GSM ) Unlocked –
Thailand iPhone 5 Model Numbers :
Thailand iPhone 5 16GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD297TH/A
Thailand iPhone 5 32GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD299TH/A
Thailand iPhone 5 64GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked MD662TH/A
Thailand iPhone 5 16GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD298TH/A
Thailand iPhone 5 32GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD300TH/A
Thailand iPhone 5 64GB White & Silver ( GSM ) Unlocked MD663TH/A
Indonesia iPhone 5 Model Numbers :
Indonesia iPhone 5 16GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked – MD297PA / MD297ID
Indonesia iPhone 5 32GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked – MD299PA / MD299ID
Indonesia iPhone 5 64GB Black & Slate ( GSM ) Unlocked – MD662PA / MD662ID
Indonesia iPhone 5 16GB White & Silver ( GSM ) Unlocked – MD298PA / MD298ID
Indonesia iPhone 5 32GB White & Silver ( GSM ) Unlocked – MD300PA / MD300ID
Indonesia iPhone 5 64GB White & Silver ( GSM ) Unlocked – MD663PA / MD663ID
iPhone 4S Part Numbers

Locked
US
AT&T​
MC918LL/A – 16GB Black​
MC919LL/A – 32GB Black​
MD269LL/A – 64GB Black​
MC920LL/A – 16GB White​
MC921LL/A – 32GB White​
MD271LL/A – 64GB White​
Sprint ​
MD377LL/A – 16GB Black​
MD379LL/A – 32GB Black​
MD381LL/A – 64GB Black​
MD378LL/A – 16GB White​
MD380LL/A – 32GB White​
MD382LL/A – 64GB White​
Verizon​
MD276LL/A – 16GB Black​
MD278LL/A – 32GB Black​
MD280LL/A – 64GB Black​
MD277LL/A – 16GB White​
MD279LL/A – 32GB White​
MD281LL/A – 64GB white​
Factory Unlocked
UK
MD235B/A – 16GB Black​
MD242B/A – 32GB Black​
MD258B/A – 64GB Black​
MD239B/A – 16GB White​
MD245B/A – 32GB White​
MD261B/A – 64GB white​
AU
MD234X/A – 16GB Black​
MD241X/A – 32GB Black​
MD257X/A – 64GB Black​
MD237X/A – 16GB White​
MD244X/A – 32GB White​
MD260X/A – 64GB white​
France
MD235F/A – 16GB Black​
MD242F/A – 32GB Black​
MD258F/A – 64GB Black​
MD239F/A – 16GB White​
MD245F/A – 32GB White​
MD261F/A – 64GB white​
Canada
MD234C/A – 16GB Black​
MD241C/A – 32GB Black​
MD257C/A – 64GB Black​
MD237C/A – 16GB White​
MD244C/A – 32GB White​
MD260C/A – 64GB white​

More:

Since factory unlocked is now officially sold in the US, Mods, kindly update your matrix

 

USA Factory Unlocked:
MD234LL/A 16GB Black
MD237LL/A 16GB White
MD241LL/A 32GB Black
MD244LL/A 32GB White
MD2257LL/A 64GB Black
MD260LL/A 64GB White
USA AT&T Locked (Carrier authorized unlocked if purchased “device only” or “contract free” from Apple store; paid full price)
MC918LL/A 16GB Black
MC920LL/A 16GB White
MC919LL/A 32GB Black
MC921LL/A 32GB White
MD269LL/A 64GB Black
MD271LL/A 64GB White

 

Since factory unlocked is now officially sold in the US, Mods, kindly update your matrix
USA Factory Unlocked:
MD234LL/A 16GB Black
MD237LL/A 16GB White
MD241LL/A 32GB Black
MD244LL/A 32GB White
MD2257LL/A 64GB Black
MD260LL/A 64GB White

 

USA AT&T Locked (Carrier authorized unlocked if purchased “device only” or “contract free” from Apple store; paid full price)
MC918LL/A 16GB Black
MC920LL/A 16GB White
MC919LL/A 32GB Black
MC921LL/A 32GB White
MD269LL/A 64GB Black
MD271LL/A 64GB White

 

If units are bought from Apple Store (not Telcos), chances are factory unlocked​

 

Singapore
MD235ZA/A 16GB Black​
MD239ZA/A 16GB White​
MD242ZA/A 32GB Black​
MD245ZA/A 32GB White​
MD258ZA/A 64GB Black​
MD261ZA/A 64GB White​
HongKong
MD235ZP/A 16G Black​
MD239ZP/A 16G White​
MD242ZP/A 32G Black​
MD245ZP/A 32G White​
MD258ZP/A 64G Black​
MD261ZP/A 64G White

iPhone 4 Part Numbers

Locked
Germany – T-Mobile
MC603DN/A – 16GB Black​
MC605DN/A – 32GB Black​
Japan – Softbank
MC603J/A – 16GB Black​
MC605J/A – 32GB Black​
Spain – Movistar, Orange, Vodafone
MC603Y/A – 16GB Black​
MC605Y/A – 32GB Black​

 

United States – AT&T
MC608LL/A – 16GB Black​
MC610LL/A – 32GB Black​
Apple
MC318LL/A – 16GB Black​
MC319LL/A – 32GB Black​

 

Unlocked
Australia
MC603X/A – 16GB Black​
MC605X/A – 32GB Black​

 

Canada
MC603C/A – 16GB Black​
MC605C/A – 32GB Black​

France

MC603FB/A – 16GB Black​
MC605FB/A – 32GB Black​
Hong Kong
MC605ZP/A – 32GB Black ​
MC603ZP/A – 16GB Black​

Italy

MC603IP/A – 16GB Black​
MC605IP/A – 32GB Black​

New Zealand

MC603X/A – 16GB Black​
MC605X/A – 32GB Black​

Singapore

MC603ZA/A – 16GB Black​
MC605ZA/A – 32GB Black​

Sweden

MC603KS/A – 16GB Black​
MC605KS/A – 32GB Black​

United Kingdom

MC603B/A – 16GB Black​
MC605B/A – 32GB Black​
Locked

Germany – T-Mobile

MC603DN/A – 16GB Black​
MC605DN/A – 32GB Black​

Japan – Softbank

MC603J/A – 16GB Black​
MC605J/A – 32GB Black​

Spain – Movistar, Orange, Vodafone

MC603Y/A – 16GB Black​
MC605Y/A – 32GB Black​

United States – AT&T

MC608LL/A – 16GB Black​
MC610LL/A – 32GB Black​
Apple
MC318LL/A – 16GB Black​
MC319LL/A – 32GB Black​

Unlocked

Australia
MC603X/A – 16GB Black​
MC605X/A – 32GB Black​

Canada

MC603C/A – 16GB Black​
MC605C/A – 32GB Black​

France

MC603FB/A – 16GB Black​
MC605FB/A – 32GB Black​

Hong Kong

MC605ZP/A – 32GB Black ​
MC603ZP/A – 16GB Black​

Italy

MC603IP/A – 16GB Black​
MC605IP/A – 32GB Black​

New Zealand

MC603X/A – 16GB Black​
MC605X/A – 32GB Black​

Singapore

MC603ZA/A – 16GB Black​
MC605ZA/A – 32GB Black​

Sweden

MC603KS/A – 16GB Black​
MC605KS/A – 32GB Black​

United Kingdom

MC603B/A – 16GB Black​
MC605B/A – 32GB Black​

iPhone 3G/3Gs Model Numbers Country and Carrier
[Factory Unlocked] = Phiên bản Quốc Tế
EUROPE
================================================== ======
Belgium
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A
Czech Republic
MB489CZ/A
MB496CZ/A
MB500CZ/A
MC131CZ/A
MC132CZ/A
MC133CZ/A
MC134CZ/A
Czech Republic
MB490CZ/A
MB497CZ/A
MB501CZ/A
MC139CZ/A
MC140CZ/A
MC141CZ/A
MC142CZ/A
Czech Republic
MB489CZ/A
MB496CZ/A
MB500CZ/A
MC131CZ/A
MC132CZ/A
MC133CZ/A
MC134CZ/A
Greece
MB489GR/A
MB496GR/A
MB500GR/A
MC131GR/A
MC132GR/A
MC133GR/A
MC134GR/A
Ireland
MB489B/A
MB496B/A
MB500B/A
MC131B/A
MC132B/A
MC133B/A
MC134B/A
Italy
MB489T/A
MB496T/A
MB500T/A
MC131T/A
MC132T/A
MC133T/A
MC134T/A
Italy
MB489T/A
MB496T/A
MB500T/A
MC131T/A
MC132T/A
MC133T/A
MC134T/A
Luxembourg
Vox Mobile [Factory Unlocked] MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A
Luxembourg
[Factory Unlocked] MB489FB/A
MB496FB/A
MB500FB/A
MC131FB/A
MC132FB/A
MC133FB/A
MC134FB/A
Luxembourg
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489FB/A
MB496FB/A
MB500FB/A
MC131FB/A
MC132FB/A
MC133FB/A
MC134FB/A
Russia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
Russia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
Russia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
Slovakia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489SL/A
MB496SL/A
MB500SL/A
MC131SL/A
MC132SL/A
MC133SL/A
MC134SL/A
Turkey
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489TU/A
MB496TU/A
MB500TU/A
MC131TU/A
MC132TU/A
MC133TU/A
MC134TU/A
================================================== ======
ASIA-PACIFIC
================================================== ======
Hong Kong
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489ZP/A
MB496ZP/A
MB500ZP/A
MC131ZP/A
MC132ZP/A
MC133ZP/A
MC134ZP/A
Indonesia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489ID/A
MB496ID/A
MB500ID/A
MC131ID
MC132ID
MC133ID
MC134ID
MC113ID
Macau
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489ZP/A
MB496ZP/A
MB500ZP/A
MC131ZP/A
MC132ZP/A
MC133ZP/A
MC134ZP/A
New Zealand
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A
Singapore
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489ZA/A
MB496ZA/A
MB500ZA/A
MC131ZA/A
MC132ZA/A
MC133ZA/A
MC134ZA/A
Taiwan
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489TA/A
MB496TA/A
MB500TA/A
MC131TA/A
MC132TA/A
MC133TA/A
MC134TA/A
Thailand
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489TH/A
MB496TH/A
MB500TH/A
================================================== ======
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
================================================== ======
Ecuador
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Ecuador
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
================================================== ======
MIDDLE EAST
================================================== ======
Saudi Arabia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A
United Arab Emirates
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A
================================================== ======
AFRICA
================================================== ======
South Africa
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Factory Unlocked] MB489SO/A
MB496SO/A
MB500SO/A
MC131SO/A
MC132SO/A
MC133SO/A
MC134SO/A
Carrier offers authorized unlocking = phiên bản unlock!
iPhone 3G Model Numbers
iPhone 3GS Model Numbers
================================================== =========
(*) Carrier offers authorized unlocking
================================================== ======
EUROPE
================================================== ======
Austria
One [Software Unlocked] MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
Austria
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A
Estonia
[Software Unlocked(*)] MB489EE/A
MB496EE/A
MB500EE/A
MC131EE/A
MC132EE/A
MC133EE/A
MC134EE/A
Finland
[Software Unlocked] MB489KS/A
MB496KS/A
MB500KS/A
MC131KS/A
MC132KS/A
MC133KS/A
MC134KS/A
France
[Software Unlocked(*)] MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A
Germany
[Software Unlocked(*)] MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A
Hungary
[Software Unlocked(*)] MB490MG/A
MB497MG/A
MB501MG/A
MC139MG/A
MC140MG/A
MC141MG/A
MC142MG/A
Liechtenstein
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
Liechtenstein
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
Netherlands
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A
Norway
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489KN/A
MB496KN/A
MB500KN/A
MC131KN/A
MC132KN/A
MC133KN/A
MC134KN/A
Poland
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489PL/A
MB496PL/A
MB500PL/A
MC131PL/A
MC132PL/A
MC133PL/A
MC134PL/A
Poland
[Software Unlocked(*)] MB489PL/A
MB496PL/A
MB500PL/A
MC131PL/A
MC132PL/A
MC133PL/A
MC134PL/A
Portugal
[Software Unlocked(*)] MB489PO/A
MB496PO/A
MB500PO/A
MC131PO/A
MC132PO/A
MC133PO/A
MC134PO/A
Portugal
[Software Unlocked] MB489PO/A
MB496PO/A
MB500PO/A
MC131PO/A
MC132PO/A
MC133PO/A
MC134PO/A
Romania
[Software Unlocked(*)] MB489RO/A
MB496RO/A
MB500RO/A
MC131RO/A
MC132RO/A
MC133RO/A
MC134RO/A
Slovakia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB490SL/A
MB497SL/A
MB501SL/A
MC139SL/A
MC140SL/A
MC141SL/A
MC142SL/A
Spain
[Software Unlocked(*)] MB757Y/A
MB759Y/A
MB760Y/A
MC131Y/A
MC132Y/A
MC133Y/A
MC134Y/A
Sweden
[Software Unlocked] MB489KS/A
MB496KS/A
MB500KS/A
MC131KS/A
MC132KS/A
MC133KS/A
Switzerland
[Software Unlocked(*)] MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
Switzerland
[Software Unlocked] MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
Turkey
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489TU/A
MB496TU/A
MB500TU/A
MC131TU/A
MC132TU/A
MC133TU/A
MC134TU/A
UK
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489B/A
MB496B/A
MB500B/A
MC131B/A
MC132B/A
MC133B/A
MC134B/A
================================================== ======
ASIA-PACIFIC
================================================== ======
Australia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A
Australia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A
Australia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A
India
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489HN/A
MB496HN/A
MB500HN/A
MC131HN/A
MC132HN/A
MC133HN/A
MC134HN/A
India
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489HN/A
MB496HN/A
MB500HN/A
MC131HN/A
MC132HN/A
MC133HN/A
MC134HN/A
Japan
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489J/A
MB496J/A
MB500J/A
MC131J/A
MC132J/A
MC133J/A
MC134J/A
Philippines
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489PP/A
MB496PP/A
MB500PP/A
MC131PP/A
MC132PP/A
MC133PP/A
MC134PP/A
================================================== ======
THE UNITED STATES AND CANADA
================================================== ======
Canada
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A
Canada
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A
USA
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB046LL/A
MB048LL/A
MB499LL/A
MB702LL/A
MB704LL/A
MB705LL/A
MB715LL/A
MB716LL/A
MB717LL/A
MB718LL/A
MB719LL/A
MC135LL/A
MC136LL/A
MC137LL/A
MC138LL/A
================================================== ======
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
================================================== ======
Argentina
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LE/A
MB496LE/A
MB500LE/A
MC131LE/A
MC132LE/A
MC133LE/A
MC134LE/A
Argentina
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LE/A
MB496LE/A
MB500LE/A
MC131LE/A
MC132LE/A
MC133LE/A
MC134LE/A
Chile
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
Chile
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
Colombia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Colombia
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
El Salvador
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
El Salvador
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Guatamela
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Guatamela
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Honduras
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Mexico
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489E/A
MB496E/A
MB500E/A
MC131E/A
MC132E/A
MC133E/A
MC134E/A
Paraguay
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
Peru
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Peru
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Uruguay
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
Uruguay
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked(*)] MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
================================================== ======
AFRICA
================================================== ======
Egypt
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
Egypt
Vui lòng đăng nhập/ đăng kí để xem liên kết[Software Unlocked] MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A
******
Orange [Software Unlocked] MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A

Bài viết liên quan

Tìm hiểu lỗi trắng màn hình ở iPhone 6 Plus

Tìm hiểu lỗi trắng màn hình ở iPhone 6 Plus

Lỗi ánh sáng tím xuất hiện trên hình ảnh của iPhone 5

Lỗi ánh sáng tím xuất hiện trên hình ảnh của iPhone 5

Chính sách hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ tại Huy Dũng mobile

Chính sách hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ tại Huy Dũng mobile

Những cải tiến mới trên hệ điều hành iOS 9 vừa ra mắt

Những cải tiến mới trên hệ điều hành iOS 9 vừa ra mắt

Hướng dẫn tạo và sử dụng tài khoản Samsung Account

Hướng dẫn tạo và sử dụng tài khoản Samsung Account

Sửa chữa iPhone 4 mắc bệnh màn hình rung liên tục

Sửa chữa iPhone 4 mắc bệnh màn hình rung liên tục